mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Szkoła Podstawowa nr 32
im. Jana III Sobieskiego
ul. Cieszyńska 393, 43-382 Bielsko-Biała
Rok szkolny 2018/2019