mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

Szkoła Podstawowa nr 32
im. Jana III Sobieskiego
ul. Cieszyńska 393, 43-382 Bielsko-Biała
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2021/2022 znajduje się pod adresem: https://sp32bielsko.mobidziennik.pl/2021